خط داغ

  • شکوفه‌های بهاری - زرندیه

    از دیرباز شکوفه‌ها نویدبخش و نماد بهاران بوده‌اند و همیشه حس طراوت و زندگی دوباره را برای ما تجلی کرده‌اند. عکس:...

  • آخرین پنج شنبه سال - گلزار شهدا

    در آخرین پنج شنبه سال مردم به زیارت قبور رفتگان خود رفته، مزار آنها را تزیین می کنند و یادشان را گرامی می‌دارند. ...

  • آخرین پنج شنبه سال - محلات

    در آخرین پنج شنبه سال مردم به زیارت قبور رفتگان خود رفته، مزار آنها را تزیین می کنند و یادشان را گرامی می‌دارند. ...