آدرس خبرگزاری: اراک ، خیابان امام خمینی (ره) ، نبش 12 متری ملک ، ساختمان شماره سه جهاد دانشگاهی استان مرکزی ، طبقه اول ، دفتر خبرگزاری ایسنا شماره تماس: 2241714-0861 تلفکس: 2242320-0861